Hans Wallmark (M), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson. Pic by: Fredrik Wennerlund.

Wallmark: “Sverige sitter i samma båt som Australien”

Moderaternas utrikespolitiska talesperson pekar på Australien som inspiration för hur Sverige ska hantera Kina.

Swedish moderate politician Hans Wallmark (M) only Swedish parliamentarian to mention Australia during foreign policy debate regarding Swedens tumultuous relationship with China.

•••

Sveriges politiska relation till Kina har under den senaste tiden blivit en allt större dagsaktuell fråga. Ärendet kring den fängslade förläggaren och svenska medborgaren Gui Minhai har utvecklats till ett diplomatiskt bråk, där den kinesiska ambassadören i Stockholm har uttryckt hot om politiska och ekonomiska konsekvenser för Sverige i takt med att Guis öde och frihet väcker allt större medial uppmärksamhet och politiskt engagemang.

I fredags diskuterades regeringens Kinastrategi i riksdagen och utrikesutskottets betänkande i frågan. Givet den omfattande samhälleliga diskussion som alltjämt är aktiv i Australien rörande landets särskilda relation till Kina, noterar Australienbloggen att det endast var Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark (M) som nämnde Australien under sitt anförande:

Vi behöver visa på samma enighet i Europa och tillsammans agera med USA men även med länder geografiskt mycket närmare Kina som Sydkorea, Japan, Australien och Nya Zeeland.

I ett samtal med Australienbloggen utvecklar Hans Wallmark, som även är vice ordförande i utrikesutskottet, varför han nämnde Australien i sitt anförande:

– Australien är utsatta för ganska kraftig påtryckningar från Kina och har drabbats av spridningen av det kinesiska narrativet. Det finns en ganska levande debatt om detta i Australien.

Wallmark pekar på vikten att Sverige noggrant följer hur länder som Australien hanterar Kinas påtryckningar.

– Vi sitter i samma båt, de sitter bara lite längre fram.

Ett sätt för Sverige att hantera de säkerhetspolitiska utmaningarna med Kina är enligt Wallmark att se hur Australien jobbat lagstiftningsmässigt.

– De pekar inte ut ett specifikt land eller ett specifikt säkerhetsintresse. Att ha en generell lagstiftning som funkar ur ett säkerhetsperspektiv exempelvis både för telekom och röruppläggning är väldigt bra.

Hans Wallmark menar även att det finns en annan poäng att uppmärksamma Australien i utrikes- och säkerhetspolitiska sammanhang rörande Kina.

– Det är viktigt att vi nu visar den här typen av internationell solidaritet. Länder som Australien måste veta att vi ser vad de ser och att vi står på samma sida. Vi måste ha gemensam front. Och just nu är de längst fram i linjen.

Hans Wallmark (M) vid fredagens riksdagsdebatt. Pic by: Sveriges Riksdag
Sharing is caring