Pic by: Angela Yuriko Smith @ Pixabay.com

Retro: “Res inte till Australien! 29/12 1903

Australienbloggen inleder ny satsning på historiskt material.

Med start i dag kommer Australienbloggen från tid till tid att publicera gamla tidningsurklipp både från svenska och australiska digitaliserade pressarkiv, för att ge en historisk kontext till den svensk-australiska relationen.

Först ut är ett klipp från Dagen, tisdagen den 29 december 1903.

Res ej till Australien! 

I en berättelse till kommerskollegium omtalar svenske konsuln i Melbourne att på det hela taget föga utsikter förefinnas för emigranter till Australien. Sjömän, timmermän, fiskare och kockar kunna dock här få det jämförelsevis bra –– skrifver konsuln – under det att folk, som icke äro duktiga och villiga att utföra kroppsarbete, i synnerhet kontorister och konstnärer, bestämdt avrådes att invandra till Australien.

Våra landsmän i Australien förstå att arbeta duktigt och somliga af dem spara, men nässtan ingen vet att placera sina besparingar och följaktligen är det endast ett litet antal, som kan ha skapat sig en god och ekonomiskt oberoende ställning.

Det är även anmärkningsvärt, att oakstadt en stor del af dem i hemlandet idkat landtbruk, dock jämförelsevis få av dem söka sådant arbete här och ännu färre försöka skaffa sig en egen jord. Dock är tillgången på jord stor och utsikterna för att lyckas mycket goda för den, som vill genomgå de för nybyggarna alltid vanskliga första par åren.

I Väst-Australien ses det mig – slutar konsuln – att till följd af den hastigt tilltagande sjöfarten med skandinaviska fartyg, plats borde finnas för ett par duktiga svenska och norska skeppshandlare och skeppsmäklare, in synnerhet i Albany, Burnbury och Freemantle.

•••

Sharing is caring