Pic by: Pixabay.com

“Australien en grön framtidsmarknad för Sverige”

Historiskt webinarium för den svensk-australiska relationen.

Under tisdagsmorgonen nåddes en ny milstolpe i den svensk-australiska relationen i form av det allra första gemensamma webinariet mellan Swedish-Australian Chamber of Commerce och Business Council of Europe. Med i panelen fanns flera för Australienkännare välbekanta namn och ansikten, däribland båda ambassadörerna för respektive land Bernard Phillip och Henrik Cederin.

Webinariets tema var “Business and investment trends between Australia and Sweden in a post-COVID world”, ett ämne som illustrerades väl genom Zoom-webinariet då just den digitala kommunikationen och digitala plattformar lyftes fram som en accelererad faktor i pandemins fotspår.

Ett genomgående ämne i diskussionen var risken för ökad protektionism i de internationella handelsmekanismerna, vilket lyftes av bland annat Bernard Phillip som menade att regeringar och politiker kommer att tvingas brottas med avvägningar mellan “good regulator and the risk for protektionism”. Australiens ambassadör såg dock ljusglimtar:

In Sweden you see a renewed commitment to trade liberalisations.

Bernard Phillip lyfte även fram den gröna revolutionen som han menar accelererar i spåren av covid-19 och lyfte bland annat de svenska satsningarna på utsläppsfritt stål och Northvolts satsning i Skellefteå:

Being in the Nordics, you get a very powerful sense of seeing companies seeing the competitive advantage of moving towards green solutions.

Henrik Cederin.

Sveriges ambassadör i Australien, Henrik Cederin, berättade att pandemin fått regeringar att tala mer och oftare med varandra via digitala möten, inkluderat de svenska och australiska regeringarna. Enligt Cederin har det under det senaste halvåret hållits flera digitala möten “på den allra högsta nivån”.

Ur ett svenskt perspektiv lyfte Cederin fram flera svenska bolags djupa rötter i Australien:

Many Swedish companies are seen as local companies with local capabalities.

Cederin menade också att den australiska marknaden kommer att öka i betydelse för svenska bolag framöver när flera australiska städer genomför stora stadsutvecklingsprojekt med sikte på förbättrad infrastruktur och grönare och mer digitala lösningar:

Australia stands out as a very important market for Sweden in regards to the Asia Pacific. Australia will defeinitely be on the map for Swedish companies going forward and Swedish companies will play a role in the green emerging market in Australia.

Även Business Swedens Martin Ekelund deltog i panelen. Ekelund lyfte fram Australiens låga självförsörjningsgrad gällande tillverkning och produktion som en stor möjlighet för svenska företag framöver, och påpekade att svenska företag måste börja fundera på att se Australien som ett de facto exportland till Asien med lokal tillverkning i Australien.

Hela webinariet kommer inom kort att gå att se i efterhand online på respektive arrangörs hemsidor och sociala medier-kanaler.

Sharing is caring